АВДТ RX3 1п+N 16А/30мА тип АС характеристика С 419399 Legrand